تلفن

اشتراک گذاشته شده با :

فیشتلفن همراه


www.atlaskhodro.com
ﺮﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧ ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺛﺒﺖ - اطلس خودرو
-4. ﻓﺮم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺘﻌﻼم ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﭼﮏ. -5. ﭘﺮﯾﻨﺖ ﮔﺮدش ﺣﺴﺎب ﺟﺎري ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﭼﮏ. -6. آدرس ﻣﺤﻞ ﮐﺎر، ﺳﮑﻮﻧﺖ، ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ و ﺗﻠﻔﻦ و ﻓﯿﺶ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺮق ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ/ ﻓﯿﺶ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه/.
www.mci.ir
همراه اول - راهنمای پرداخت غیرحضوری قبض
در همين راستا شركت ارتباطات سيار با همكاري بانك ها ، نسبت به فراهم سازي امكاناتي در خصوص پرداخت غير حضوري قبوض تلفن همراه از طريق سامانه خدمات الکترونیکی ...
bill.samanepay.com
استعلام بدهی موبایل/ همراه اول - سامانه پرداخت قبوض سامان
پرداخت تکی قبض · پرداخت دسته ای قبوض; استعلام بدهی موبایل/ همراه اول. پیگیری قبوض پرداخت شده. استعلام بدهی موبایل/ همراه اول. شناسه قبض وشناسه پرداخت درج ...
www.mci.ir
همراه اول - قبض الکترونیکی
درصورت تمایل به دریافت ماهانه صورتحساب از طریق ایمیل،جهت تایید E,۱ را ارسال نمایید . ... در نتیجه در پایان هر دوره ، بصورت اتوماتیک ایمیل صورتحساب پایان دوره  ...
ardabil-tci.ir
پرتال مخابرات استان اردبيل - صفحه اصلي
سامانه اعتباری تلفن ثابت ○ تعرفه ماهانه اینترنت پرسرعت ○ تعرفه تلفن ثابت و همراه ○ تعرفه مکالمات ... سامانه دریافت قبض و ریز تلفن ثابت · اطلاعات 118 ...
www.mci.ir
همراه اول - پیامک صورتحساب
مشتركين تلفن همراه اول مي‌ توانند با ارسال يك پيام كوتاه (SMS) به شماره ۹۹۰۰۰۹ ، از قبض پايان دوره ، كاركرد ميان دوره ، خلاصه قبض و خدمات ذكرشده در جدول ذيل به ...
billing.mci.ir
مشاهده صورتحساب
بستن. مشاهده صورتحساب. شماره تلفن همراه: مثال صحیح : *********9. صورت حساب: پایان دوره میان دوره. کد امنیتی: سایر درگاه های پرداخت. شبکه های اجتماعی همراه اول ...