مدتی است که مشترکین تلفن همراه می توانند برای خط خود آوای انتظاری را برگزیده تا وقتی کسی با آنها تماس می گیرد این قطعه ی مشخص به جای بوق های مرسوم پخش شود. اکنون و درست همراه با فرا رسیدن شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تلکام شرکت مخابرات استان تهران نیز تصمیم گرفته سرویس جدیدی را راه اندازی کرده و امکان یاد شده را در اختیار صاحبین تلفن های ثابت قرار دهد. برای فعال نمودن خدمات مورد اشاره در بالا و پخش شدن آهنگ یا پیام های صوتی آنهم وقتی فردی با تلفن ثابت شما تماس می گیرد لازم است کد قطعه مد نظر خود را از بین اعداد 20300111 الی 20300611 شماره گیری کنید و به منظور آگاهی از فهرست گزینه های موجود نیز می بایست به وب سایت ava2030.ir مراجعه نمایید. گفتنی است لغو سرویس هم از طریق شماره گیری 20300000 میسر می گردد. از دیگر ویژگی های خدمات مذکور نیز می توان به قابلیت ضبط و ارسال پیام سفارشی شده به همراه آهنگ مورد نظر، فعالسازی 9 آوای مختلف از طریق گروه بندی و لیست نمودن مخاطبین به شکل همزمان بر روی یک خط و ویژگی فعالسازی سه آوا یا پیغام به صورت همزمان برای مشترکینی که از خط شان استفاده کاری و تجاری می نمایند اشاره داشت.