شرکت مخابرات خراسان رضوی ارائه دهنده خدمات اینترنتی تلفن ثابت و تلفن همراه، ارتباطات دیتا، ... رئيس اداره تلفن شهري منطقه1 : آقاي وحيد اخوان تلفن : 33446666 ...