18 ژوئن 2014 ... کاربران و مشترکان استان تهران پس از مراجعه به سایت TCT.ir و کلیک بر روی منوی « صدور قبض المثنی» با ورود اطلاعات مربوطه به شماره تلفن، کد ...