احمدی نیا همچنین گفت : به زودی سیستم هات بیلینگ تلفن ثابت نیز همانند تلفن همراه در قم راه اندازی خواهد شد. مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات استان قم افزود: با راه ...